Slovensko
Projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih - POM je sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Vodilni projektni partner je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. V projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor, OS Celje, OS Sevnica in OS Ptuj ter partnerji iz Hrvaške, Hrvaški zavod za zaposlovanje, PS Krapina, PS Čakovec, PS Varaždin in Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA).
Hrvatski
Projekt Mreža za razvoj poduzetnosti mladih – POM je sufinanciran od strane IPA operativnog programa Slovenija - Hrvatska 2007 – 2013. Vodeći projektni partner je Fundacija za poboljšanje zaposlitvenih mogučnosti PRIZMA,ustanova. U projektu sudjeluju partneri iz Slovenije, Zavod RS za zapošljavanje - OS Maribor, OS Celje, OS Sevnica i OS Ptuj, te partneri iz Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje – PS Krapina, PS Čakovec, PS Varaždin i Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA).