Dani savjetodavnih centara

Dana  21. rujna 2011. smo u centru Maribora predstavljali projekt POM na informativnom štandu u okviru događanja »Dani slovenskih savjetodavnih centara«.

Prije svega mladim prolaznicima i posjetiteljima, koji su u procesu odlučivanja o daljnjim koracima u karijeri, ponudili smo pisanu informaciju s predstavljanjem planiranih aktivnosti projekta.
 

dsss-1 dsss-2 dsss-3

Prezentacija projekta POM u sklopu Zagorskog gospodarskog zbora 2011.

U sklopu 19. Zagorskog gospodarskog zbora koji se održao od 08. do 10. rujna 2011. g. u Krapini,  Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Krapina je putem informativnog punkta prezentirao projekt POM. Zainteresirane posjetitelje informiralo se o projektu i njegovim aktivnostima, te se poticalo mlade na uključivanje u program osposobljavanja za poticanje poduzetništva i poduzetničkih znanja mladih i program osposobljavanja za poticanje poduzetnosti i karijere mladih.
 

 
 

Predstavljanje POM

Predstavljanje POM na Prekograničnom sajmu poslova Slovenija-Austrija „Zaposlenje bez granica“, u Mariboru, 11.5.2011.

Od strane Zavoda RS za zapošljavanje je projekt POM bio predstavljen na Prekograničnom sajmu poslova. Zanimanje za projekt POM od strane mladih je bilo veliko. Dobar odaziv također potvrđuje i lista potencijalnih mladih, za aktivno sudjelovanje u samom projektu, ili u programu za poticanje poduzetništva mladih ili za poticanje poduzetnosti i karijere mladih.
 
Zaposlitveni_sejem_AU-SI