O programu IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program bo sofinancirala Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA).

IPA  je  "nov"  pravni  in  finančni  instrument  Evropske  unije,  ki  se  uporablja  za  države kandidatke in potencialne države kandidatke ter države članice, ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi državami. Ta nov instrument omogoča sodelujočim državam na zunanjih mejah EU, da vzpostavijo skupen program, za katerega veljajo natančno določena pravila, s čimer so ustvarjeni osnovni pogoji za razvoj pravih čezmejnih projektov. 

Operativni program vsebuje razvojno strategijo in pravila njejega izvajanja za upravičeno območje, ki vključuje regije NUTS 3 vzdolž slovensko-hrvaške meje: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija v Sloveniji ter Međimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovac, Primorje-Gorski Kotor, Istra, in mesto Zagreb na Hrvaškem.

 Več o programu IPA:
http://www.si-hr.eu/program_sl/category/operational_programme