Slovenija

V okviru projekta je v Sloveniji deset (10) na novo vzpostavljenih »točk podjetnosti«,  na katerih zainteresirani brezposelni mladi pridobijo želene informacije in znanja s področja podjetništva in podjetnosti.  Delujejo v okviru uradnih ur :

Zavoda RS za zaposlovanje:
- OS ZRSZ Maribor:

  • Urada za delo MB II, Moše Pijada 22, 2000 Maribor
  • CIPS-a, Gregorčičeva 15, 2000 Maribor
  • Urada za delo Lenart, Ilaunigova ulica 19, 2230 Lenart
  • Urada za delo Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica

- OS ZRSZ Ptuj:

  • CIPS, Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj
  • Urada za delo Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož

- OS ZRSZ Celje:

  • Urada za delo Celje, Gledališki trg 7, 3000 Celje
  • Urada za delo Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 40a, 3240 Šmarje pri Jelšah

- OS ZRSZ Sevnica:

  • Urada za delo Brežice, Černelčeva cesta 3a, 8250 Brežice

Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

Znotraj točk podjetnosti je zagotovljen prostor z opremo, kjer so prisotni promotorji/informatorji, ki mladim nudijo pomoč in informacije ter jih spodbujajo in usmerjajo na njihovi poti uresničevanja, proučevanja in preverjanja podjetniških podjemov, kot tudi pri učenju in pridobivanju novih znanj za podjetnost in iz nje izhajajočo višjo kredibilnost pri nastopanju na trgu dela.